Kjøp og salg av startnummer

Det er høve til å selje startnummer fram til 30. juni, men dette registrerast i EqTiming. Påmeldte som ynskjer å selje startnummeret sitt, kan ta kontakt med oss på mail eller facebook, så vidareformidlar vi kontaktinformasjon til aktuelle kjøparar. Vi har ei liste med folk som ynskjer å kjøpe startnummer, men de må sjølve ordne det praktiske rundt salget. For info om korleis ein gjer dette: klikk her. Merk at omregistreringa kostar kr 60.-